יום רביעי, 10 בספטמבר 2008

על אימון ומאמנים - דו"ח לסיום קורס מאמנים באימון אונטולוגי

"מהעברת ידע לאימון והנחיה"

דו"ח - לסיום קורס מאמנים באימון אונטולוגי, בהדרכת חברת emotion אימון ופיתוח אישי בע"מ
מוגש לציונה להב מנכ"ל כפר הנוער כפר סילבר 2006-2007
ע"י דר' רוז בראון – מחברת הדו"ח.

תוכן העניינים:

תיאור הארגון
תיאור הקורס
רקע תיאורטי
ממצאים
סיכום
מקורות


תקציר דו"ח

כפר סילבר ככפר ניסויי ליזמות "יחד זורעים עתיד", מעודד חשיבה ועשייה יצירתית. התוכנית שאותה מפתחים בכפר, מעודדת תהליכי יזמות בכל התחומים, מאפשרת לכל תלמיד לקבל כלים מעשיים ומיומנויות חדשות להשפיע על חייו וסביבתו, מטרת הנהלת הכפר הינה, לפתח מודל ארגוני שישפיע על מעורבות ולקיחת אחריות של כל השותפים בעשייה החינוכית בכפר. הפיכתם של המורים ממעבירי ידע למאמנים/מנחים. השיטה שנבחרה ליישום השינוי הייחודי היא שיטת האימון האונטולוגי המיוצגת ע"י נטאלי בן דוד מחברת emotion אימון ופיתוח אישי בע"מ. האונטולוגיה מספקת בסיס תיאורטי למתודולוגית אימון ופרקטיקת אימון מקובלת.
על פי שיטת האימון האונטולוגי, בני האדם שונים זה מזה באופן שבו הם משתמשים בשפה, מציגים ו/או רואים את עצמם כדי לבנות את המציאות שלהם. בשפה האונטולוגית עולה ונחקרת שאלה בסיסית והיא: האם המציאות כפי שאנו תופסים אותה היא ממשית וקיימת או שמא היא מוגבלת על ידי התפיסה שלנו להגדיר אותה ואת הקיום בה. לפי בנדורה (1977; 1986 Bandora,), "חוללות עצמית" הינה שיפוט עצמי של האדם לגבי יכולותיו ומסוגלותו להתמודד עם מצב מסוים. בהקשר של האימון האונטולוגי, מדובר בשיפוט העצמי של האדם לגבי יכולותיו לקבל כישורי מאמן.
הדו"ח מצביע על כך כי ששת המרואיינים (מתוך 60) שהשתתפו בקורס תופסים את האימון האונטולוגי כתואם את ערכיהם. הטמעת כלי האימון האונטולוגי נמצאו משפיעים על חייהם של המרואיינים כפרטים אך גם על סביבת עבודתם. אצל חלקם חוללו הכלים טרנספורמציה בחיים האישיים והמקצועיים. האופן שבו המרואיינים משתמשים בשפה, ומתנהגים עשוי לפתח דרכים חדשות להפיכתם של המורים ממעבירי ידע למאמנים/מנחים. נמצא היבט של אחריות כוללת (Accountability) הרואה קשר בין החלטותיו ומעשיו של המרואיין לבין תוצאותיו, כפעילות מכוונת ומודעת, אחריות כתחושה פנימית, שלפעולות יש תוצאות שהמרואיין גרם להם. בנוסף, נמצאה תחושת מסוגלות (חוללות) עצמית. היכולת להשפיע באמצעות כלי אימון אונטולוגיים על היבטים שונים בעבודתם של המרואיינים, כדי להפוך את החיים שלהם ושל הסובבים אותם לטובים יותר וכדי להיות בעלי כישורים של מאמן.
אמנם המרואיינים רוצים שכישורי מאמן יהיו חלק מהכישורים שלהם, אך לא כולם מרגישים שליטה בשימוש בכלים שניתנו בקורס. יתכן כי ההסבר לכך מצוי במשך הזמן של הקורס או בתרגול שלא הספיק.
ממצא מפתיע הוא השימוש שעושים המורים בכלי האימון האונטולוגיים בעבודתם היומיומית מבלי שנתבקשו לעשות כך ע"י הנהלת הכפר. יתכן כי לאווירה בכפר הנוער סילבר תפקיד חשוב בהטמעת השינויים שיזמה ההנהלה שהתקבלו באהדה רבה.
אני רוצה להאמין שתוצאות הדו"ח לפחות בחלקן יהיו ישימות לארגונים חינוכיים דומים. יהיה זה מעניין להמשיך ולחקור את ישימות הכלים האונטולוגיים במערכות חינוכיות דומות, כדי לעודד את השימוש בכלי האימון האונטולוגיים בדרך להפיכתם של המורים ממעבירי ידע למאמנים/מנחים כפי שמבקשים לעשות בכפר הנוער כפר סילבר.

1. תיאור
הארגון: כפר הנוער כפר סילבר
מהיותו של כפר הנוער סילבר כפר ניסויי ליזמות "יחד זורעים עתיד", התומך בחידושים, ושיתוף העובדים בתהליך השינוי (לוי, 2000), הציעה ההנהלה שינוי העוסק בתרבות הארגונית ובמערכת הערכים של המשתתפים.
מטרתה של התוכנית שהינה ייחודית וחדשנית במהותה ההוליסטית, הינה להחדיר בכל המערכת של הכפר רוח של פעילות יזמית, לפתח מודל ארגוני שישפיע על המעורבות ולקיחת אחריות של כל השותפים בעשייה החינוכית בכפר תוך הרחבת מעגל המעורבים בתהליך החינוכי. שינוי בתפיסת המורה והעובד ממעביר ידע למאמן/מנחה.
הנחת המוצא של ההנהלה הינה, כי חינוך ליזמות מעודד ומקדם את החשיבה היצירתית והעשייה ובנוסף נותן לתלמיד כלים מעשיים ומיומנויות חדשות, כדי שיוכל להשפיע על חייו וסביבתו (Yakir & Braun, 2007). כחלק מתהליך ההכנה להחדרת השינוי והפיכת הכפר לניסויי ביזמות נבחר מודל האימון האונטולוגי כפי שפותח ע"י נטאלי בן דוד מחברת emotion , כמתאים לערכים אותם רוצה הנהלת הכפר לעודד. בעקרונות האימון האונטולוגי שתי אכסיומות האחת היא ש"אנשים גדולים, מסוגלים ויכולים" לעבוד על יכולות, שהם כבר יודעים ומסוגלים ויהיה באפשרותם להגדיל את יכולותיהם, והאכסיומה השנייה היא שהתשובות תמיד נמצאות אצל האדם (הלקוח) . את האמונה ביכולת הביצוע הגדיר בנדורה כחוללות עצמית (Bandura, 1977).
הנחת הבסיס לבחירת השיטה ע"י הנהלת הכפר הינה, שאם המורים יחוו בתוכם שהם גדולים, מסוגלים ויכולים, ויחד עם זאת הם יראו גם אצל התלמידים שלהם, שהם התלמידים גדולים, מסוגלים ויכולים, ניתן יהיה לשנות את תפיסת המורה והעובד בארגון ממעביר ידע למאמן/מנחה.

2. תאור
הקורס

הקורס - תוכנית מאמנים, הועבר ע"י נטאלי בן דוד בסיוע מאמנים מחברת emotion אימון ופיתוח אישי בע"מ. הקורס התקיים בכפר הנוער כפר סילבר ל – 60 משתתפים שנרשמו בבחירה חופשית. מורים, מדריכים ואנשי צוות בכפר סילבר. הקורס בן 135 שעות ובנוסף לו 10 אימונים עם מאמן אישי. הקורס נפתח במדיטציה של כ – 15 דקות, שיתופים, הרצאה ותרגול והחל מאמצעיתו של הקורס, הדגמה רצופה של אימון אישי לאחת המשתתפות.
חובות הקורס – נוכחות של 80% במפגשים, מטלות אשר ניתנו בסיום כל מפגש, השלמת תהליך אימון אישי של 3 חודשים והגשת דו"ח ע"י מאמן חברת emotion, הגשת דוחות של שיחות היכרות, 75% ברשימת הניקיון ומבחן על סוגיות ועקרונות באימון .

3.
רקע תיאורטי

לאמן משמעו "להעביר עמית שאתם מעריכים, מן המקום שבו הוא או היא נמצאים, אל המקום שאליו הוא או היא מבקשים להגיע" (Evered, & Selman, 1989). קיימות אסכולות שונות באימון. במערכת החינוך מקובלת אסכולת האימון הקוגניטיבי שפותחה בארה"ב ע"י ד"ר ארתור קוסטה וד"ר רוברט גרמסטון ב – 1994 והמיוצגת בארץ ע"י מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. הרואים באימון שינוי תהליכי חשיבה פנימיים כתנאי מוקדם לשיפור התנהגויות גלויות המקדמות מצדן את הלומד (Costa, & Garmston, 1994) . אסכולה נוספת היא אסכולת האימון האונטולוגי המספקת בסיס תיאורטי למתודולוגית אימון ופרקטיקת אימון מקובלת. זילר (Sieler, 2003) מציג את אסכולת האימון האונטולוגי שפיתח כהבנה מדויקת של האופן בו לקוחות האימון משתמשים בשפה, רגשות ופיזיולוגיה, כדי לבנות את המציאות שלהם. והאימון האונטולוגי כפי שפותח ע"י נטאלי בן דוד והמיוצגת ע"י חברת emotion עוסק בשאלה מי אנחנו בהתייחסות לתחומים השונים בחיינו, להבדיל ממה שאנו מרגישים או חושבים. בשפה האונטולוגית עולה ונחקרת שאלה בסיסית והיא: האם המציאות כפי שאנו תופסים אותה היא ממשית וקיימת או שמא היא מוגבלת על ידי התפיסה שלנו להגדיר אותה ואת הקיום בה. הנחת היסוד בשפה האונטולוגית היא כי הכול מופיע בשפה אותה אנו יוצרים ומדברים.

שלושת המאפיינים הלוקחים חלק בתהליך האימון האונטולוגי כפי שמיוצג ע"י נטאלי בן דוד הינם: שפה, הוויה (Being – מי שאני בוחר להיות), מציאות (Reality – מי שאני בוחר להיות).

ניתן להעביר את האדם מהמקום שבו הוא נמצא אל המקום אליו הוא רוצה להגיע, על ידי אמונת האדם ביכולתו לארגן ולבצע דפוסי פעולה הנחוצים לו לאדם כדי לשלוט בסיטואציות עתידיות. העידוד שאדם מקבל מקבוצת הייחוס שלו, והאווירה במקום העבודה משפיעים על תחושת החוללות העצמית וגם על התוצאות הצפויות. התנהגותם של אחרים חשובה, כיוון שחלק מהלמידה נעשה מצפייה באחרים (Bandura, 1977). מרכיב נוסף המשפיע על הגשמת התוצאות הרצויות הינו האחריות, כחלק ממערכת ערכית המתייחסת לזולת ובעלת אוריינטציה אקטיבית (ענבר, 1983). אחד התנאים לקבלת אחריות היא האוטונומיה בבחירת דרכי פעולה. אוטונומיה מעמידה את היחיד כשולט על מערכת עקרונות, והנושא באחריות לבחירתו האישית (Accountability). יש כאן אחדות מעשיו של האדם עם תודעתו כמוקד ההוויה האחראית.
לאקלים ארגוני, לאווירה במקום העבודה תפקיד חשוב בהטמעת שינויים. שינויים בארגונים שתיזום ההנהלה יתקבלו ביתר אהדה בארגונים בהם יש יחסי אמון בין ההנהלה לעובדים, שהעובדים סומכים על רמתם המקצועית של הממונים עליהם, שהמנהלים נתפסים כהוגנים, מתחשבים ובעלי אינטגריטי מקצועי (פוקס, 2001). אפקטיביות של הטמעת שינויים מושפעת הן מהאקלים הארגוני להטמעת חידוש ספציפי והן מההתאמה הנתפסת של החידוש לערכי המשתתפים. עובדים שתופסים את החידוש כתואם את ערכיהם, יפנימו את החידוש, יהיו יותר מחויבים לו ונלהבים (Klein & Sorra, 1996) .

סיכום ביניים - קיימות אסכולות שונות באימון. במערכת החינוך מקובלת אסכולת האימון הקוגניטיבי שפותחה בארה"ב ע"י ד"ר ארתור קוסטה וד"ר רוברט גרמסטון (Costa, & Garmston, 1994) . הרואה באימון שינוי תהליכי חשיבה פנימיים כתנאי מוקדם לשיפור התנהגויות גלויות המקדמות מצדן את הלומד. זילר (Sieler, 2003) מציג את אסכולת האימון האונטולוגי שפיתח כהבנה מדויקת של האופן בו לקוחות האימון משתמשים בשפה, רגשות ופיזיולוגיה, כדי לבנות את המציאות שלהם. שיטת האימון האונטולוגי כפי שפותחה ע"י נטאלי בן דוד עוסקת בשאלה מי אנחנו בהתייחסות לתחומים השונים בחיינו, להבדיל ממה שאנו מרגישים או חושבים. זו נמצאה כמתאימה לערכים אותם רוצה הנהלת הכפר לעודד.
מהו אימון? לאמן משמעו "להעביר עמית שאתם מעריכים, מן המקום שבו הוא או היא נמצאים, אל המקום שאליו הוא או היא מבקשים להגיע" (Evered, & Selman, 1989). שלושה מרכיבים יכולים להשפיע על העברת האדם מהמקום שבו הוא נמצא אל המקום אליו הוא רוצה להגיע. האחד חוללות עצמית, והיא אמונת האדם ביכולתו לארגן ולבצע דפוסי פעולה הנחוצים לו כדי לשלוט בסיטואציות עתידיות (Bandura, 1977). והשני הינו האחריות, כחלק ממערכת ערכית המתייחסת לזולת ובעלת אוריינטציה אקטיבית. האדם נושא באחריות לבחירתו האישית (Accountability) (ענבר, 1983). מרכיב שלישי הינו אפקטיביות של הטמעת שינויים המושפעת הן מהאקלים הארגוני להטמעת חידוש ספציפי והן מההתאמה הנתפסת של החידוש לערכי המשתתפים. עובדים שתופסים את החידוש כתואם את ערכיהם, יפנימו את החידוש, יהיו יותר מחויבים לו ונלהבים (Klein & Sorra, 1996) .

4.
ממצאים

הדו"ח ינסה להציג את תפיסותיהם של 6 משתתפים בקורס מאמנים בכפר הנוער כפר סילבר את האימון האונטולוגי כמסייע במעבר המורה והעובד ממעבירי ידע למאמנים/מנחים.
מניתוח דברי המשתתפים עלו 4 נושאים מרכזיים:
א. אקלים ארגוני כחלק מאפייני הטמעת שינויים.
ב. מאפיינים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים הלוקחים חלק בתהליך האימון האונטולוגי.
ג. הערכים אותם מעודד האימון האונטולוגי אצל המשתתפים.
ד. אסטרטגיות האימון האונטולוגי.

א. אקלים ארגוני כחלק ממאפייני הטמעת שינויים
אקלים ארגוני הוא אוסף של תפיסות משותפות לחברי כפר סילבר, המשקפות את האופן שבו המשתתפים מתארים ומפרשים את סביבתם הארגונית. "אקלים" או "אווירה" שימשו דימוי ומשל לסביבה, שבה מתפתחים ומתקיימים מערכות יחסים.
תפיסות אישיות של תהליכים ואירועים בארגון מועברות ביחסי גומלין בתוך קבוצות עבודה (מורים מדריכים ואנשי מטה) וביניהן, והופכות לנחלת כולם. במשך הזמן מצטרפות העמדות כלפי הכפר למסכת דעות מגובשת ומקובלת. דפוס עקבי של תחושות משותפות בכפר יוצר אווירה או אקלים ארגוני מטיפוס מסוים.
מתוך הממצאים ניתן לראות כיצד נוצרת השפעה "אקלימית". בחדר המורים יש רמות שונות של אינטראקציה, והאימון הוסיף עוד נדבך. הוא העמיק מערכות יחסים, כי נוצר רובד נוסף של שפה. מורים מדברים במושגים של הקשבה. היחסים עם קולגות עמוקים יותר. נוצרה תקשורת טובה בין האנשים שמשתתפים, והיחסים יותר קרובים.
השיחות בחדר המורים יותר אונטולוגיות. לא חדר מורים מלא, רק מהמשתתפים בקורס, "אני מסתייגת מלהגיד כל חדר המורים. השינוי הוא ברמה האישית מקומית ושייך למורה הבודד. למשל השיקוף בחדר המורים קיים , אבל לא גורף הוא קשור לאדם שעשה את הקורס" (מרואיינת 2).
"השינויים הם ברמה האישית בעקבות הסדנה ובאים לידי ביטוי בנושא של שיח" (מרואיינת 1) "יש היום שיחות אחרות עם הקולגות, ושיחות אחרות גם עם אלה שלא היה קשר איתם ורק שלום, שלום" (מרואיינת 2).
אנשים שלא משתתפים בסדנה מקשיבים , מגלים התעניינות, יש להם תחושה של פספוס. מי שלא עשה את הסדנה מרגיש תחושה של החמצה. יש מידה של מיפוי - אתה שייך לאימון זה אומר משהו.

סיכום ביניים - אוסף התפיסות המשותפות למשתתפים, המשקפות את האופן שבו הם מתארים ומפרשים את סביבתם הארגונית, יוצרים "אקלים" או "אווירה" המשמשת דימוי לסביבה שבה המשתתפים מתפתחים ומקיימים מערכות יחסים. אצל המורים נמצאו רמות שונות של אינטראקציה, והאימון הוסיף עוד נדבך. הוא העמיק מערכות יחסים, כי נוצר רובד נוסף של שפה. מורים מדברים במושגים של הקשבה. היחסים עם קולגות עמוקים יותר. נוצרה תקשורת טובה בין האנשים שמשתתפים, והיחסים יותר קרובים. השיחות בחדר המורים יותר אונטולוגיות. לא חדר מורים מלא, רק אצל מי שהשתתף בקורס, "אני מסתייגת מלהגיד כל חדר המורים. השינוי הוא ברמה האישית מקומית ושייך למורה הבודד. למשל השיקוף בחדר המורים קיים , אבל לא גורף הוא קשור לאדם שעשה את הקורס" (מרואיינת 2). "השינויים הם ברמה האישית בעקבות הסדנה ובאים לידי ביטוי בנושא של שיח" (מרואיינת 1) "יש היום שיחות אחרות עם הקולגות, ושיחות אחרות גם עם אלה שלא היה קשר איתם ורק שלום, שלום" (מרואיינת 2).
אנשים שלא משתתפים בסדנה מקשיבים , מגלים התעניינות, יש להם תחושה של פספוס. מי שלא עשה את הסדנה מרגיש תחושה של החמצה. יש מידה של מיפוי - אתה שייך לאימון זה אומר משהו.

ב. המאפיינים 1. הקוגניטיביים 2. הרגשיים 3. וההתנהגותיים הלוקחים חלק בתהליך האימון האונטולוגי


קיימים שני סוגי שינוי, שינויים חיצוניים המשמשים מניע לשינוים פנימיים ושינויים פנימיים. שינויים פנימיים עשויים לחול באחת או יותר משלוש המערכות המרכיבות את ההוויה האנושית: המרכיב הקוגניטיבי, המרכיב הרגשי והמרכיב ההתנהגותי.

1. מרכיבים קוגניטיביים
המרכיב הקוגניטיבי מתייחס לתפיסות, לאמונות, לדעות, למחשבות, לתהליכי החשיבה, לשיפוטים ולהערכות, כשהמרואיינים עוברים תהליך של שינוי קוגניטיבי (פוקס, 2001). מן הממצאים עולה כי בעקבות הקורס המרואיינים קיבלו תובנות עמוקות יותר לזיהוי פרדיגמות ובמיוחד פרדיגמות מעכבי פיתוח וחשיבה וכושר הבחנה לראות תקיעוּת. אצל אחרים נמצא שינוי בהתייחסות לפרדיגמות.
דוגמאות לשינוי באופן בו תופסים מצבים או דפוס התנהגות המעכב התפתחות: "נפתחו כל מיני חלונות קטנים וכל פעם צריך להגדיל אותם, ואני מגלה בעיות שלי בתקשורת. הרבה פעמים אני מתלוננת, זיהיתי דפוס אצלי של התלוננות, היום אני מדברת אחרת אני פונה אני שואלת ... לא לקחת כמובן מאליו שיש לנו את אותם ציפיות והבנות. הבנה שלכל אחד יש תובנות שונות ואם נבין את זה יהיה לנו יותר קל בתקשורת עם השני " (מרואיינת 4). "אני יכולה לזהות מראש את הפינות שלתוכן אני לא צריכה להיכנס" (מרואיינת 1).
בנוסף, הבנה טובה יותר לתהליכים ולסיטואציות שמתרחשות, אי שביעות רצון או ויכוחים. שינוי בהערכת מצבים כמו עימותים וחילוקי דעות. "אי אפשר לריב איתך יותר " (מרואיינת 1).
אצל מרואיינת 3 נמצא כי המרכיב הקוגניטיבי מתייחס גם לתהליכי חשיבה (פוקס, 2001): "הנחת הפסיכולוגים היא כי הסביבה גורמת לאישיות, באימון זה הפוך, אנחנו מייצרים את הסביבה". לכן "המודל של האימון האונטולוגי טוב לי, זה דרך עבודה עם אנשים, דרך מערכות יחסים אני יודעת לחנך ולכוון את הילדים לכיוון הנכון ללימודים להיות בן אדם בדרך של האימון האונטולוגי". שינוי נוסף ברובד הקוגניטיבי: "אני מעריכה את התלמידים על תחומים אחרים שלהם" (מרואיינת 3). בקורס נלמדו מושגים שבחלקם היו חדשים למרואיינים: "עצם מושג הוויה הוא חדש בשבילי" (מרואיינת 6) .

סיכום ביניים - נמצא אם כן כי המרואיינים עברו שינוי קוגניטיבי המתבטא בזיהוי פרדיגמות ודפוסי התנהגות מעכבי התפתחות, שינוי בהערכת מצבים כמו עימותים וחילוקי דעות. שינוי במערכות יחסים. המרואיינים למדו מושגים חדשים ותפיסת האימון כגישה שבה האדם מייצר את הסביבה. "אתה משפיע על המרחב שבו אתה נמצא" (מרואיינת 5).

2. מרכיבים רגשיים
המרכיב הרגשי מתבטא כאוסף של רגשות, תחושות, ההערכות ומצבי רוח שהמרואיינים חווים, המכוונים כלפי עצמם, כלפי אחרים או כלפי מוצרים, חפצים או רעיונות. מעבר ממצב רוח של שמחה למצב רוח של עצב, הערכה שלילית כלפי תוכנית המתחלפת להערכה חיובית נלהבת כל אלה הם דוגמאות לשינויים במרכיב הרגשי (פוקס, 2001)
. מאווירה של חשדנות לאווירה של אמון "מדיטציה פעם ראשונה, הייתי רחוקה מהתחום הרוחני מטאפיזי" (מרואיינת 6)
"בהתחלה הייתה הרבה ציניות" (מרואיינת 3). "בהתחלה הייתי מסויגת, עוד תיאוריה עוד אחד שיגיד לנו לעשות ככה, באתי כי הסתקרנתי, זה לא קרה לי בפגישה אחת, ראיתי את התהליך מתרחש בתוכי, כל פעם קיבלתי הארה אחרת, התקשורת השתפרה במרחב שלי" (מרואיינת 4). מצב הרוח שהאדם חווה בתהליך הוא דוגמה לשינוי במרכיב הרגשי המוביל לשינוי במרכיב ההתנהגותי: היום "יותר כיף בכתה שהייתה בעייתית" (מרואיינת 6).
דוגמה לשינוי במרכיב אמוציונאלי המוביל לשינוי במרכיב הקוגניטיבי: "אני לא כועסת על כל אמירה, אני אומרת דברים באופן שלא פוגעת באחר, אני מאד ישירה ... היו כעסים, היום אותם דברים לא גורמים לכעס או מתח, כי ההקשבה שלי נעשתה שונה, כי ההבנה של הדברים נעשתה עמוקה, להתייחס לדברים בקלילות." (מרואיינת 4). "מצד אחד קודם הייתי יותר כועסת היום לא כועסים" (מרואיינת 2). "יותר אמפטיות כלפי האחר, יותר נעימה" (מרואיינת 6).
שינוי מוליך לעוד שינוי ולטרנספורמציה: "בעבר הייתי פחות סבלנית, היום אני עושה טרנספורמציה, יותר פתוחה לאנשים, הייתה לי נטייה להיפגע מתלמידים, היום אני לא נפגעת ... בהתחלה הייתי מאשימה את המשפחה שלי, בעקבות הסדנה אני חושבת איך לשפר את מערכת היחסים עם האח והאם" (מרואיינת 3).
אצל המרואיינים נמצא שינוי באינטראקציה עם התלמידים, יש רצון לעזור, לאמץ להם חלק מהמתודות. מרואיינת 3 מרגישה שנוצרה קירבה בינה ובין התלמידים, הבנה של התלמידים, מרגישה שהתלמידים חמים, הקרבה אל התלמידים גורמת להם להיות משוחררים כלפיה, מספרים לה דברים , המרואיינת מרגישה שמערכת היחסים הפכה להיות יותר אינטימית. היא יכולה לכוון אותם, יותר קל לה איתם , היא מרגישה שיש פחות התנגדות כלפיה. היא מעידה על עצמה שהיא יותר ערה ורגישה. היא נהנית יותר. משהו בגישה השתנה כלפי תלמידים והסביבה בבית. כמוה גם מרואיינת 6 "יוצרת קשרים נפלאים. מרגישה קרוב אליהם". אינטראקציה אחרת מפחיתה חוסר בהירות: "למדתי להסביר מה הציפיות שלי מאחרים" (מרואיינת 4).
התלהבות ממה שקיבלה מהקורס אנו מוצאים אצל מרואיינת 6 המוקירה את כל מה שקיבלה בקורס "אישית במקום שאני נמצאת היום בחיי זוהי המתנה הגדולה שאפשר היה לתת לי מכל הבחינות ב- 3 השנים האחרונות ... יש פה כלים נפלאים לחיים". "רמת הקשבה 6 עושה פלאים" (מרואיינת 1).
"עם האימא קרה לי מהפך, הדחקתי את הצרכים האמיתיים שלי והמעטתי מעצמי כדי לרצות אחרים מה שמצופה ממני, אולי אני צריכה לשים קצת גבול פתאום אני מרגישה שחסר לי אויר" (מרואיינת 6).
מרואיינת 2 מגלה הערכה חיובית לשינויים האישיים שחלו אצלה בעקבות הקורס "הנושא המשפחתי הוא מרכז חיי , ויש שם שינויים, והם אני" גילוי זה משותף לחלק מהמשתתפים בתוך הקורס ובחדר המורים ש"גילו את עצמם מחדש" (מרואיינת 2).
יש פתיחות "ואחד הדברים ששמתי לב הוא שרמת הציניות יורדת" (מרואיינת 2). מאוד מפריע לאנשים ציניות. ניתן לראות את הפתיחות אצל אנשים שלא מתביישים לבוא ולהגיד: אני רוצה לדבר איתך שיחת אימון היום, זה לא היה קורה לפני כן.
שינויים חיצוניים משמשים דחף לשינויים פנימיים (פוקס 2001) והמרואיינת "מרגישה שינוי מבפנים, זה משהו שחשוב לי להשקיע בו" (מרואיינת 6). המרואיינים חווים את תהליך השינוי מבפנים " זו השתלמות שיוצאת מבפנים פה את מרגישה את תהליך השינוי הפנימי שקורה לך, כשהכול ברמה תיאורטית זה לא תופס. זה חכם , אבל ברגע שאת מרגישה את השינוי הפנימי שנעשה בתהליך זה אחרת" (מרואיינת 4).
סיכום ביניים - מן הממצאים עולה כי שינויים במרכיב אחד יכולים להוביל לשינויים במרכיב אחר, כמו שינוי במרכיב הרגשי שמוביל לשינוי במרכיב הקוגניטיבי, עד לשינויים עמוקים יותר המדברים על טרנספורמציה, ושינויים חיצוניים המשפיעים על שינויים פנימיים. המרואיינים חווים את תהליך השינוי מבפנים "זו השתלמות שיוצאת מבפנים פה את מרגישה את תהליך השינוי הפנימי שקורה לך, כשהכול ברמה תיאורטית זה לא תופס. זה חכם , אבל ברגע שאת מרגישה את השינוי הפנימי שנעשה בתהליך זה אחרת" (מרואיינת 4). מגלים את עצמם מחדש, יש הקשבה, הבנה, נוצרת קירבה בינם לבין התלמידים. הקרבה יוצרת פתיחות, רגישות ואיתה אינטימיות במערכות היחסים. הציניות יורדת, יש פחות כעסים, רצון לעזור ושינוי בגישה כלפי התלמידים והסביבה.

3. מאפיינים התנהגותיים
המרכיב ההתנהגותי הוא הגלוי ביותר. אלו הם התגובות שהמרואיינים נותנים להם ביטוי באמצעות חלקי גופם השונים, הוא כולל גם קבלת החלטות או ביצוע באמצעות מתן הוראות. למידת מיומנות חדשה, ביצוע בדרך אחרת, הפעלת כלים שהמרואיינים לא הפעילו קודם, אלה הם דוגמאות לשינויים החלים במרכיב ההתנהגותי (פוקס, 2001): "לגבי הקורס עשה שינוי משמעותי באופן התפקוד שלי, היומיומי, גם עם המשפחה" (מרואיינת 1). המרואיינים מגלים התעניינות באחר והבנת האחר. יש הקשבה, האזנה טובה יותר, לתלמידים ולתגובות אליהם. שוקלים תגובות, תשובות בהתאם למצב הנתון. "יש בי נכונות להקשבה, לא יודעת להקשיב כמו שצריך. חסרת סבלנות" (מרואיינת 6). "לא נתקלתי בתהליכים שהשפיעו עלי כך, על האופן שבו אני מסתכלת בוחנת דברים כמו התהליך הזה" (מרואיינת 1). בדוגמה שלפנינו אנו רואים את המרכיב ההתנהגותי בצורה היותר הגלויה שלו "על הלוח כתבו מה שלא נכתב אף פעם קודם: את לא רק המחנכת והמורה , את גם חברה שלנו" (מרואיינת 1).
דוגמה לשינויים במרכיב התנהגותי מתבטא במאפיין של קבלת החלטות, להפסיק פעילות אחת וליצור פעילות אחרת: "אני עושה עכשיו דברים שלא עשיתי. קודם כשנכנסתי לכיתה כעסתי כי היא לא מסודרת. היום אני מחייכת, שואלת מה שלומם, מה נשמע? איך עבר היום בבית? ואחר כך הרוטינה. פועל יוצא הוא שאני כבר לא צריכה להעיר על סדר וניקיון" (מרואיינת 1).
דוגמאות נוספות: "משתמשת יותר בלהוקיר ופחות ביקורתית" (מרואיינת 3) "ערנות לדברים שמספרים לי, סבלניים יותר. " (מרואיינת 6)
אצל מרואיינת 6 נוצר כנראה דפוס שבו מיומנות הדיבור דומיננטית יותר ממיומנות ההקשבה לכן המושג הקשבה לאחרים חדש אצלה: "יכולת הקשבה שחדש לי והיה חסר לי ... מצאתי את עצמי מתפרצת לדברים של אחרים שדיברו, לא הייתה לי סבלנות לשמוע את האחר , העירו לי על זה ואני מקווה שאמשיך לעבוד על עצמי ואהיה יותר מקשיבה סבלנית וסובלנית כלפי הסביבה. חבל לי שלא עשיתי את הקורס לפני 20-30 שנה. ליישם אצל הילדים שלי. אני חושבת שהייתי עושה את זה יותר טוב." (מרואיינת 6).
שיפור מערכות יחסים במרכיב ההתנהגותי מוביל לשינוי במרכיב הרגשי: "ליצור יחסים טובים יותר עם תלמידים ... , שדרך פתרון הדברים תהיה יותר נעימה " (מרואיינת 5).
דוגמה להטמעת השינוי אנו מוצאים אצל מרואיינת שעושה שימוש בכלים עם אחרים, כאן המרכיב הקוגניטיבי הוביל לשינוי במרכיב ההתנהגותי: "דבר נוסף שהשתנה זה ההוויה. הדברים שקורים, ברמת הסובלנות וההקשבה ואפילו ברמת הניתוח של האדם שעומד מולי. ההתייחסות לאדם שעומד מולי. פענוח התנהגות מסוימת שיש לה סיבה. אני מציעה לעזור לאנשים בכלים שיש לי" (מרואיינת 6).

סיכום ביניים - הממצאים מראים כי מוקד השינוי במרכיב ההתנהגותי השפיע על התפקוד היומיומי של המרואיינים. שינוי זה התבטא בהקשבה, האזנה טובה יותר לתלמידים ולתגובות אליהם. קבלת החלטות שמשפיעה בצורה חיובית על האווירה בכתה. שקולים בתגובות, ערניים, סבלניים, פחות ביקורתיים, מוקירים, מתעניינים, מבינים, נעימים, סובלניים ועוזרים לאחרים. ממצאים אלה נמצאים בהלימה לפוקס (2001) המתאר את המרכיב ההתנהגותי כגלוי ביותר. כתגובות שהאדם נותן להם ביטוי באמצעות חלקי גופו, אך הוא כולל גם קבלת החלטות, למידת מיומנות חדשה הפעלת כלים שהאדם לא הפעיל קודם. "בעקבות הקורס אני שואלת מה שלומך פחות ביקורתית. מעמידה את הדברים באור החיובי שלהם" (מרואיינת 3). "הילדים שלי בכתה יכולים לזהות ... שאני חוזרת על דברים מקשיבה יותר. יותר יכולת לתקשר עם הזולת ... יותר ערנות לדברים שמספרים לי" (מרואיינת 6).

ג. הערכים המרכזיים אותם מעודד האימון האונטולוגי: חוללות עצמית ואחריות.

א. חוללות עצמית: תפיסת היכולת להשפיע באמצעות כלי אימון אונטולוגיים
מאפיינים של חוללות עצמית (Bandora, 1977, 1986) מתבטאים בלמידת מיומנות חדשה ותובנות של המרואיינת לגבי אופייה ותכונותיה כבעלת כישורי מאמן אונטולוגי. "הייתי מעוניינת להיות בעלת כישורים של מאמנת זה בעיני עקרוני. כי זה כלי מעצים מאוד אישית, לי באופן אישי זה מאפשר לי להרגיש שאני עושה נכון עם אנשים. אם אני יכולה להפוך את החיים שלי ושל הסובבים אותי לטובים יותר, זה בעיני מאד חשוב! " (מרואיינת 1).
דוגמאות נוספות למאפיינים של חוללות עצמית היא של הפעלת כלים שהאדם לא הפעיל קודם כמו: רמות הקשבה - פירוק, שיקוף, הקשבה, שיחות היכרות והכנה לפגישה (Clear Way). הממצאים מדגימים חוללות עצמית באמצעות אימוץ אמונות חדשות בקשר ליכולת ביצוע. "בכל שיעור שאני פותחת את היום 10 דקות ראשונות מדיטציה. בהתחלה היו צחוקים. לא הכרחתי. היום 95% משתפים פעולה, ואם לא עושים מדיטציה הם מאוכזבים. 5% יושבים בשקט. בהתחלה עשיתי מדיטציה רגילה, ועכשיו בעיקר מדיטציית אור. אחרי המדיטציה הכיתה רגועה ונענית" (מרואיינת 1 ). מרואיינת 5 מדגימה אף היא תפיסה נכונה של יכולת ביצוע ומעידה על היענות של 2/3 מהכיתה לעשות מדיטציה. ומציינת כי היתרון של שיעור המתנהל בצורה נעימה יותר: דרך המדיטציה גילו רגישות והביעו חמלה: "עשינו מדיטציית אור לאח שנפצע מאד קשה" (מרואיינת 5). כאשר מטלה מסוימת לא מבוצעת כשורה, וחלק מהתלמידים לא לוקח חלק בפעילות, נדרשת מהמורה השקעה נוספת של מאמץ אשר מגבירה את תחושת החוללות העצמית. "כל פעם אני מנסה להאריך את הזמן. אמרתי לתלמידים שאביא מוזיקה". (מרואיינת 5)
התלמידים שלא עושים מדיטציה מגלים פתיחות ונותנים לאחרים את השקט הדרוש למדוט: "הם יכולים לתת אחד לשני את השקט, כי לאט לאט השאר לא מפריעים. לאחד קצת קשה הוא יושב בחוץ השאר מרכינים ראש." (מרואיינת 5).
חוללות עצמית נרכשת בתהליך הדרגתי של למידה והמשוב שמקבלת המורה מהתלמיד מגביר את תפיסת החוללות העצמית שלה: "תלמיד אחד סיפר לי ולעוד מורה לאנגלית שהוא עושה בבית מדיטציה, הרגיש שהוא הולך לריב עם אחות שלו, התיישב נשם עמוק ספר נשימות וכך נרגע וסיפר לנו את זה". (מרואיינת 5).

סיכום ביניים - הממצאים נמצאים בהלימה לתיאורית חוללות עצמית של בנדורה (Bandora, 1977, 1986). המרואיינים מאמינים ביכולותיהם להפעיל כלי אימון אונטולוגיים. המשוב שהם מקבלים מעודד אותם להמשיך להשקיע, מגביר את תפיסת החוללות העצמית שלהם, כדי להפוך את החיים שלהם ושל הסובבים אותם לטובים יותר וכדי להיות בעלי כישורים של מאמן.

ב. תפיסת המושג אחריות
"להיות מישהו שאומר שכל תוצאה במרחב שלי זה אחריות שלי זה אונטולוגי. באונטולוגיה, אתה בוחר שכל תוצאה בסביבה שלך קיימת בזכותך ... האחריות בין הורים לילדים זה הורים. בין מורה לתלמיד זה מורה ... צריך לקחת אחריות גם על מה שעובד. כל מה שקורה לכם הוא שלכם." (נטאלי מתוך התיעוד)
מתוך הממצאים ניתן להבחין בתפישות שונות לגבי המושג אחריות (ענבר, 1983):
1. אחריות כהכרה, שקיים קשר בין החלטותיו ומעשיו של האדם לבין תוצאותיו, כפעילות מכוונת ומודעת: "אני עושה את הסביבה. אני אחראית על הסביבה שלי." (מרואיינת 3). "אם יש 3 ילדים אחד כזה ואחד כזה זה בגללך, או דברים שקורים לך זה שליטה שלך מלאה. אחריות שלך של מה שקורה בסביבה שלך." (מרואיינת 6).
2. אחריות כתחושה פנימית, שלפעולות יש תוצאות שהאדם גרם להם או יכולת נשיאה בתוצאות במובן של Accountability: "האימון עם המאמן עזר לי להתייצב למצוא את הכוח ולהגיד שאני אחראית למצב שלי." (מרואיינת 3). "לקחת אחריות על איך אתה משאיר אנשים אחרי שהלכת. לבדוק איך אנשים הלכו מאיתנו ... אתם יותר ערניים כלפי עצמכם, מחובר לעצמך, לוקח אחריות על עצמך ... כשיש אחריות אין אשמה. כשאתה מרגיש אשם אתה מפסיק להיות אחראי. להרגיש רע זו תחושה זה לא מפיק תוצאה. פעולה זו מציאות. הרגשה רעה לא משפיעה על תוצאות היא מקבעת פעולה משפיעה על תוצאות." (נטאלי מתוך התיעוד)
3. אחריות כמצב בו האדם נותן דין וחשבון על מעשיו, כהתייחסות לסוג התנהגות מסוים (Accountability): "ברגע שהבנתי שאני מתלוננת ופונה לא בצורה אונטולוגית ומסיקה מסקנות לאחרים הבנתי שיש לי בעיית תקשורת החלטתי לשנות פאזה אמרתי שלכל מה שקורה לי זה באחריותי... אם קוראת לי סיטואציה לא מתאימה במרחב שלי אני הייתי אחראית על זה." (מרואיינת 4). "תלמידה שלא הביאה ספר תנ"ך. בשיחה איתה אמרה שיוצאת לבלות בלילה . מכאן הגענו לאחריות שלה, גם בנוגע לספר.." (מרואיינת 1 מתוך התיעוד)
4. אחריות כהרגשת שייכות והכרה במצב בו האדם נמצא: "מסכימה 100 אחוז שאנחנו אחראים. והבעיה מה לעשות עם האחרים? בחיים האישיים שלי אני צריכה לשנות." (מרואיינת 3). "מי את צריכה להיות בעולם מול האנשים כדי להגיד שהוא האחריות שלי? זו שאלה לכולכם בכלל בחיים. שאלה ראשונה: אם אני לוקחת אחריות נטו על משהו, מי אני צריכה להיות מול העולם? מנהל הפנימייה היועצת וכו'. שאלה שנייה: האם אני מוכנה לעשות את מה שזה ידרוש ממני? מה זה ידרוש ממך להיות? מה זה ידרוש ממך לעשות? ... אתם אחראים על כל תוצאה שיש בסביבה שלכם. אם יש משהו שלא עובד עם הילדים זה אתם. עם הזוגיות שלם לא עובדת זה אתם. זוגיות נפלאה זה אנחנו, ילדים נפלאים זה בזכותנו. כל תוצאה היא פונקציה של מי שאני, שיש לי השפעה." (נטאלי בן דוד מתוך התיעוד).

נמצאו תפישות שונות לגבי המושג אחריות (ענבר, 1983): 1. אחריות כהכרה, שקיים קשר בין החלטותיו ומעשיו של האדם לבין תוצאותיו, כפעילות מכוונת ומודעת: " דברים שקורים לך זה שליטה שלך מלאה. אחריות שלך של מה שקורה בסביבה שלך." (מרואיינת 6). 2. אחריות כתחושה פנימית, שלפעולות יש תוצאות שהאדם גרם להם או יכולת נשיאה בתוצאות במובן של Accountability: "האימון עם המאמן עזר לי להתייצב למצוא את הכוח ולהגיד שאני אחראית למצב שלי." (מרואיינת 3). 3. אחריות כמצב בו האדם נותן דין וחשבון על מעשיו, כהתייחסות לסוג התנהגות מסוים (Accountability): "ברגע שהבנתי שאני מתלוננת ופונה לא בצורה אונטולוגית ומסיקה מסקנות לאחרים הבנתי שיש לי בעיית תקשורת החלטתי לשנות פאזה אמרתי שלכל מה שקורה לי זה באחריותי... אם קוראת לי סיטואציה לא מתאימה במרחב שלי אני הייתי אחראית על זה." (מרואיינת 4). 4. אחריות כהרגשת שייכות והכרה במצב בו האדם נמצא: "מי את צריכה להיות בעולם מול האנשים כדי להגיד שמערכת היחסים איתו היא באחריות שלי? (נטאלי בן דוד).

פרופיל המורה האונטולוגי כחלק מהערכים אותם מייצגים המשתתפים:

המשתתפים נתבקשו לשרטט קוים לדמותו של המורה האונטולוגי, מניתוח הממצאים עולה כי חלק מהמאפיינים שהציעו המרואיינים והמסומנים בהדגשה בטבלה שלהלן הם הוויות אונטולוגיות שנלמדו בקורס, שאר המאפיינים הם פועל יוצא של התכנים שנלמדו בקורס, חלקם מעיד על פרופיל של אדם יצירתי (Yakir & Braun, 2007):

מאפייני המורה האונטולוגי מתוך הממצאים:
מאפיינים קוגניטיביים
מעריך
הוויות שנוספו:
מקשיב
שואל שאלות
חכם
לומד
זוכר
מבין
מאפיינים רגשיים
רגיש
אוהב
אוטנטי
חומל מכיל
מוקיר
הוויות שנוספו:
סלחן
מכבד
אמין
מפרגן
עוצמתי
אכפתי
מפרגן
מאפיינים התנהגותיים
יצירתי
גמיש
ממוקד
תומך
ערני
משתתף
הוויות שנוספו:
מעודכן
יזם
פנוי
ורבאלי
מתחדש
מתקשר
מאמן
אחראי
הוויות אונטולוגיות מתוך חומרי הקורס
אוהב
אוטנטי
אמיץ
בהיר
גמיש
יצירתי
מוקיר
מכיל
חומל
ממוקד
מעריך
משתתף
נדיב
נהנה
תומך
נלהב
נעים
עדין
ערני
פתוח
קליל
קרוב
רגיש מלא

ד. אסטרטגיות האימון האונטולוגי
האסטרטגיה המרכזית שנמצאה הינה השימוש שעושים המשתתפים בארבעת כלי האימון האונטולוגי:
רשימת ניקיון
רמות הקשבה: 7 רמות הקשבה
Clear Way : הכנה לפגישה או שיחה
שיחת היכרות : להעצמה אישית

כלי 1 – רשימת ניקיון
כבסיס התחלתי לקורס ובמקביל למפגשים שהתקיימו בסדנה, היה על המשתתפים לטפל בתחומי חייהם השונים: מערכות יחסים, סביבה פיסית, בריאות וכסף, באמצעות רשימת ניקיון פנימי, שעניינה מי שאנחנו ולא מה אנחנו צריכים לעשות. בעבודה על רשימת ניקיון יש הלימה בין מי שאתה כאדם פרטי ובין מי שאתה מאמן. כדי שתחומי החיים השונים יהיו מאוזנים, יש ליצור הוויה אונטולוגית. לצורך כך על מאמן להיות פנוי אונטולוגית. כדי להיות פנוי אונטולוגית על המאמן לטפל במה שיש לטפל (מתוך רשימת ניקיון) במתאם ל – DNA . מהו אותו DNA ? ה – DNA מורכב ממצפנים ומכוונות חיים. מצפנים - עונה על השאלה "איך להשיג את מה שחשוב לי בדרך נינוחה?". כוונות חיים - עונה על השאלה "מה חשוב לי בחיים?".
"כדי שמאמן יקבל תעודה הוא צריך ש 85% מהמרכיבים ברשימת הניקיון יהיו מטופלים. פעולה זו אינה דבר שאפשר לרכוש זה דבר הווייתי ... מה ששונה במאמנים בוגרי האימון האונטולוגי, זה הניקיון שלהם. מה שקובע אם אתה מאמן טוב או לא זה רמת הניקיון של המאמן ... ככל שרשימת הניקיון גבוהה יותר (הציון המתקבל באחוזים) האחריות עליך. לא קשור לדרגה שלך, אלא כמה אתה מוכן ללכת אחורה ולתת מקום לסליחה ולחמלה" (נטלי בן דוד, מתוך התיעוד). דוגמה לבחירת הוויות: "אני עושה מדיטציה כל בוקר. כל בוקר אני בוחרת הוויות. יש משחק במשפחה בחירת הוויות וגם הם בוחרים. הקטנה הולכת איתי, משתפת פעולה, מספיק שהיא יודעת שיש הוויות, שיש נחמדה, אחראית. האחרים, בני 12 ו 17 לוקחים את זה בצחוק" (מרואיינת 2)
דוגמאות לעבודה של המרואיינים על רשימת הניקיון: " זה גוזל 10 שעות בשבוע. ... עבדתי עליה אני כמעט נקייה לחלוטין, חלקם לא רלוונטיים לגבי כמו חובות הלוואות משכנתא, חלקם אני עושה, כמו בדיקות שיננית, רופא שיניים ונשים. בפורים מקווה לפתור משהו שמעיק עלי שנים ואת זה אני עושה עם המאמנת האישית, תזונה וספורט אני עושה. ..... אני בודקת את התקציב למרות שאני תמיד ידעתי .. ואני חוסכת אבל אני שמה לב יותר על קניות של בגדים וספרים, מ - 1000 ₪ לחודש הורדתי ל 500 ₪ חשבון הפלאפון ירד מ – 280 ₪ ל – 130 ₪ . אני מקווה שאני ארד בשיחות עם חברות ואדבר מהבית זה יותר זול ..... עבדתי עם המאמנת האישית על ארגון זמן וסביבה והניירת. תיוקים של חשבוניות קלסרים היו קודם אבל עכשיו אני מאד מקפידה פעם בשבוע לאסוף את הניירת ולתייק ולא לערום.... שלשום הייתה לי שיחה עם בעלי, הורדתי שעות במסנג'ר, בערב אני לא במחשב אני לא עושה דברים לביה"ס. יותר פנויה להיות איתו." (מרואיינת 5). "היה לי קשה איתה (עם רשימת הניקיון). עשיתי תכנון תקציב, רשמתי לעצמי לעשות תיאומי מס, בדיקות רפואיות. כשדברה (נטאלי בן דוד) על נזילות על מה זה מעיד במיידי הזמנתי שרברב וצבע ותיקנתי את הדברים. לגבי הפחדים שלי זה לוקח זמן." (מרואיינת 6)

כלי 2 – 7 רמות הקשבה
מדוע הקשבה? "מורה מדבר, שופך, חסר את מיומנות ההקשבה, וורבלי, כל הזמן מדבר" ( נטאלי בן דוד, מתוך התיעוד). האימון האונטולוגי, מתמקד במערכות יחסים ובהקשבה. וניתן באמצעותו לשפר את התוצאות אליהן אנו רוצים להגיע. הכוונה בהקשבה היא איזו הקשבה אנחנו יוצרים, מהי הדרך שבה אנו תופסים את הדברים, ומהי הדרך שבה אנשים תופסים אותנו.
הממצאים מדגימים מורים קשובים יותר לתלמידים, התופסים את עצמם כאנשים מעצימים. באמצעות השימוש בכלים, התלמידים קשובים אחד לשני ומונעים טעויות שמקורן בתקשורת. שיפור מתבטא בסילוק אמוציות, בהורדת אגרסיות, ממקד, מביא למציאות מוגדרת וחדשה, מפריד מרגשות, מוריד דרמה, מבהיר מציאות, שמערפלות שיקול דעת, תובנות וראיה של האדם. ההקשבה עושה שימוש אחר בשפה ולכן כפי שאומרת מרואיינת 1 עושה שדרוג לקשרים המילוליים עם הסביבה. מן הממצאים עולה שלמרות שהמשתתפים לא נתבקשו לעשות שימוש בכלי האימון האונטולוגי בעבודתם ולא נתקבלה שום החלטה בעניין בצוות ההנהלה לאימוץ החידוש, עשו המורים שימוש בכלים בעבודתם מיוזמתם. הממצאים מדגימים שימוש שעושים המשתתפים ברמות הקשבה בשיחות אישיות, כלליות וקבוצתיות: "כשלמדנו את המחזה קומדיה של טעיות ... התלמידים הגיעו למסקנות שהרבה טעויות קורות כי לא מקשיבים וזה היה מצוין ... לקחתי את הליבה של מה שלמדנו בנושא הקשבה ולימדתי אותם" (מרואיינת 4). "יש הוויה, המושגים נכנסו, מישהו אומר משהו, השני אומר: הייתה רמת הקשבה כזו .. ובישיבות של המחנכים, אנחנו 5 מתוך 7 שהם בקורס. אלה שלא בקורס ... אז מה אם אני לא בקוצינג? ... אנחנו מתחילים להגיד אחד לשני ... זה נכנס פנימה לתוך מערכות יחסים בבית." (מרואיינת 5).

רמת הקשבה 1 להקשיב למילים: שביעות רצון משימוש בכלי: "הם יותר מקשיבים גם הכתה שומעת עוד פעם, כשהמורה אומר את מה שאתה חושב זה מעצים את התלמיד יותר, ווא .. המורה אמרה את מה שאני אמרתי". (מרואיינת 1). לשקף, זה תולדה של הקשבה. המשתתפת עושה יותר שיקוף בסיטואציה של ויכוח. זו הזדמנות להבהיר. "בכל פעם ששיקפתי הוא אמר היי.. נכון". (מרואיינת 4) . "יש דיון ואני משקפת אותם בדיון" (מרואיינת 5).

רמת הקשבה 2 להקשיב מעבר למה שנאמר: ניסוח מחדש, ברמה של שורה תחתונה מעלה את השיחה לרמה גבוהה יותר: "התכוונת ... להגיד .. עוד מישהו חושב ככה?" (מרואיינת 5).

רמת הקשבה 3 להקשיב לשיחות ולהפריד ביניהם: ניתוח תהליכי חשיבה המדגימים שינוי קוגניטיבי שעוברת המרואיינת 1 מובילים לשינויים במרכיב הרגשי של שביעות רצון והתלהבות מהכלי. עוד עולה כי הדרך שבה הילד תפס את התנהגות הוריו, הייתה שונה מהדרך שבה ההורים התנהגו איתו, מה שיצר מציאות חדשה היה האימון: "הפרדת שיחות הינו כלי מצוין להעברת המציאות להורים. פרקטי לגמרי, כמו תהליך טיפולי ולא מתיימר להיות טיפולי. התשובות לא אצלי, אלא אצל ההורים. לדוגמה: בשיחה שהייתה עם הורים לתלמיד מצוין. בפרוק שיחות הם הבינו שמצד אחד הם נותנים לו להבין שהם סומכים עליו, ומצד שני בעצם מתנהגים אחרת. על סמך מה שההורים הבינו, הגענו למסקנות אופרטיביות, והיום יש לי תלמיד מאושר בכיתה". יתרונות הכלי כפי שתופסת אותם המרואיינת: "הפרדת שיחות מורידה אגרסיות, מביא למציאות מוגדרת, מפרידה מרגשות. גורמת להקשבה. הבהרת מציאות עמוקה. מסלקת אמוציות, מה שמערפל שיקול דעת, תובנות וראיה". (מרואיינת 1). מרכיב התנהגותי גלוי של למידת מיומנות חדשה והטמעתה מודגם ע"י הפעלה אוטומטית של הכלי: "הפרדת שיחות זה בלי סוף. באופן אוטומטי אני מפרקת שיחות עם תלמידים והורים" (מרואיינת 1). סגנון השיחות עם התלמידים השתנה - רמות הקשבה והפרדת שיחות: "הילדה ספרה על יחסים מתוחים בינה לבין החברות אך (בעצם) ספרה על ... אמא בבית". (מרואיינת 3).
"עוד דבר שעוזר לי הוא פירוק מושגים, בזה אני משתמשת הרבה". (מרואיינת 5). הדגמה ליישום הכלי להפרדת שיחות היוצרת דרך והמתאמן בוחר את המסלול מבין כל המסלולים. כשיש כמה שיחות במקביל ההפרדה יוצרת בהירות ומורידה את הדרמה: "הם באים ומתלוננים , ואז אני שואלת למה אתה מתכוון? מפרקים את הכול, כלי לפירוק מושגים, זה מבהיר למה הם מתכוונים גם לעצמם. בוא נראה האם אתם מתכוונים לצורת למידה או יחס לתלמידים. מה זה אומר? לכן מפרקים את המושג כדי לראות בדיוק למה הכוונה ולמקד את הטענות שלהם". (מרואיינת 5).
"ברמות הקשבה כל הזמן שיקוף, הפרדת שיחות, 1-4 עושה כל הזמן, למדתי להקשיב. עצם השיקוף וההקשבות יתר שיש לי עכשיו היא אדירה." (מרואיינת 6).

רמת הקשבה 4 – להקשיב למה שלא נאמר: "שומעת בין השורות, מסכמת". (מרואיינת 6).

רמת הקשבה 5 – להקשיב למסקנה שברקע: "האם יכול להיות שמה שאני שומעת ברקע זה ...." (מרואיינת 5).

רמת הקשבה 6 – מחויבות ודאגה: רמת הקשבה זו מביאה את המאומן למקום שהוא אינו יודע שהוא נמצא בו. למשל מורה שגם היא משתתפת בקורס, ראתה את היציאה להצגה עם תלמידים כעונש, ובשיחת עבודה כשמרואיינת 1 אמרה למורה "אני מבינה את הדאגה שלך" - היה לה קל יותר עם המחויבות שלה. המורה חזרה ואמרה בחיוך: "מה את עושה לי?" (מרואיינת 1).

רמת הקשבה 7 – את מי אנו פוגשים? איך אני מופיע בעיני אנשים? איך אחרים מופיעים עבורכם? אם X אז Y . הצד השני הוא המראה שלי, אז מה חוזר אלי במראה? מי אני שזה מה שאני רואה במראה? מול מי יהיה המפגש? מישהו לחוץ? מישהו מתעניין. מישהו שיפוטי?: בעקבות שיחת הכנה של הבן עלתה המודעות שלו לגבי מערכת היחסים שלו עם בת הזוג, והפוקוס בשיחת הפרידה מבת הזוג קיבל כיוון חדש שהביא אותו למקום רגשי שונה, שבעקבותיו הוא לא היה לחוץ יותר. בנוסף השיחה עם בת הזוג מאותו מקום חדש העצימה אותו במובן זה שהוא לא חשב שיהיה מסוגל לבצע את השיחה בדרך שעשה אותה, עד כדי כך שהיה מופתע מעצמו "בבית עשיתי clearway לבן לקראת פגישה עם החברה. היה מופתע גם מעצמו. חזר פחות נרגש. היא נפרדה ממנו והיום אין יותר לחץ. הוא עשה איתה שיחה שלא חשב שמסוגל לעשות" (מרואיינת 2).

דוגמאות של שימוש בשפה המעידות על הטמעת רמות ההקשבה אצל המרואיינים:
רמת הקשבה 2 - להקשיב מעבר למה שנאמר: "אז מה שאתה אומר זה ... מה שהבנתי.." (מרואיינת 4). "אז מה שאני רואה ... מה שאני מבינה ... מה שמשתמע .." (מרואיינת 6). "אני משתמשת כדי לרכז את השומע וגם את עצמי." (מרואיינת 6).
רמת הקשבה 3 - להקשיב לשיחות ולהפריד ביניהם: "אתה מרגיש שאתה מדבר עכשיו על נושא אחר?" (מרואיינת 3). "בואי נחלק את הדברים שאת אומרת לכמה תתי נושאים. .. בואי נתרכז בדבר "אחד. .... בואו נדבר על דבר אחד אח"כ נדבר על דבר שני." (מרואיינת 6).
רמת הקשבה 5 - להקשיב למסקנה שברקע: "מאיפה אתה יודע? ... איך אתה יודע?" (מרואיינת 3). "לגרום לאחר להסיק מסקנות ולא לפתור לו לפי מה שנראה לי" (מרואיינת 4). "פרשנויות היפוך בפרשנויות. להסיק מסקנות ולהפוך אותם" (מרואיינת 6).

שינויים נוספים בשפה: "אני שואלת את עצמי ואת אחרים איך אני מרשה לעצמי בסביבה שלי? כבר באמצע הקורס קלטתי את זה." (מרואיינת 3). "כשאני חומלת או סולחת אני לא כועסת על דברים." (מרואיינת 4).

כלי 3 - Clear way - היכולת להכין אנשים להנחיה, פגישה חשובה, שיחה וכל אינטראקציה ספציפית.
"הכנה מורידה את רמת הפחד. כדאי לבוא מוכן לשיחה כדי להשיג תוצאה מסוימת. בהכנה-מה שמתברר לאדם אותו מכינים-הוא סדר העדיפויות. צריך להתכונן לכל שיחה-בכך משיגים את התוצאות שרוצים" (נטאלי בן דוד, מתוך התיעוד). איך מכינים אנשים ללכת לפגישה בצורה הווייתית שמשפיעה על התוצאות שלנו. מן הממצאים עולה כי המרואיינת השתמשה בכלי עם התלמידים והדגימה להם את ההבדלים בין שיחה עם הכנה (Clearway) לשיחה ללא הכנה (Clearway) . היתרונות של הכלי כפי שמציינת אותם המרואיינת בהתלהבות הם: במרכיב הקוגניטיבי -מיקוד , ראיית נקודות החוזק בשיחה, במרכיב הרגשי – נינוחות, ובמרכיב ההתנהגותי - הובלת השיחה: Clearway" - לקראת מפגש עם אדם נוסף אני עושה עם ההורים. גם לתלמידים הצעתי להשתמש ב clearway כאפשרות להיות מוכן לקראת פגישה. עשינו סימולציה בכיתה – מפגש עם מדריך נוער – בלי clearway ואחר כך אותו מפגש עם תלמידים שהכנתי ב clearway והילדים ראו את ההבדלים. יותר ממוקד, מוכן לנקודות החוזק. יכול להוביל שיחה. לילדים clear way זו שיחה מדהימה.... ראיתי את הילד שהוא יודע שהדברים לא יבואו בהפתעה" (מרואיינת 2).

כלי 4 - שיחות היכרות
כל אימון מתחיל בשיחת היכרות. "המחוללת מפנה בעומק היחסים. אלה שאלות הפותחות דלתות אחרות לגמרי ... חשוב שהשיחה תהיה עם אנרגיות גבוהות , מצב רוח טוב והומור " (נטאלי בן דוד – מתוך התיעוד). מטרת השיחה הינה להגדיר ולבסס את היחסים עם הצד השני. לאחר פעולות הכנה לקראת שיחת ההכרות. שאלות שהמאמן שואל את עצמו ניתן להתחיל בשיחת היכרות.
יתרונות הכלי של שיחת היכרות הינם, חשיפה של מקומות שבדרך רגילה לא מגיעים אליהם והתפתחות של יחסים עמוקים: "הצלחתי בזכות הכלי לחשוף עוד מקומות שאני לא יודעת אם הייתי מגיעה אליהם בדרך אחרת". (מרואיינת 5). "שיחת היכרות יוצאת משהו קסום לגמרי" (מרואיינת 1 – מתוך התיעוד).
"ילדה אחת תוך כדי שיחת ההיכרות מגלה דברים אינטימיים, שאבא ... לאמא, איך קשה לה עם הבנות ופתאום עברה לנושא אחר והתחילה לבכות. מה שהתביישו (התלמידים) לספר זה על היחסים בין בנים לבנות, יחסים בחברה. מי שמרגיש שהוא לבד ומזלזלים בו, שמרגיש בודד ... זה כלי מצוין וטוב". (מרואיינת 3). "עשיתי שיחות היכרות עם קולגות, היחסים נעשו עמוקים יותר, ועוד שיחות עם הילדים שלי. עם אחותי, עם בעלי" (מרואיינת 4)
דוגמה להטמעת הכלי בעבודה. מוקד השינוי הוא במרכיב הרגשי שהוביל לשינוי במרכיב ההתנהגותי: "בישיבת וועדת פרט על תלמידה הוחלט להשתמש בשיחת היכרות. כל המורים קבלו את השאלות וכולם עשו את שיחת ההיכרות. המורים הרגישו נוח עם השאלון. יש שינוי בילדה היא הרגישה שאיכפת להם ממנה בכיתה וההיעדרויות ירדו משמעותית ... בעבר השיחות לא היו ברמה הזאת. אם נדע לשאול נכון ואם הילדה תעשה השוואה היא תגיד שעם שיחת ההיכרות הרגישה יותר נוח" (מרואיינת 2).
התלמיד שתופס את עצמו כלקוי למידה קשה אך באמצעות הכלי של שיחת היכרות שעשתה מרואיינת 5 היא העצימה אותו והתלמיד שמע את עצמו דרך המורה כצייר מוכשר ואחראי.
שימוש שעושים המרואיינים בכלי בעבודה וביומיום עם תלמידים הורים חברים ובני משפחה:
"שיחות היכרות עם 20 תלמידים מתוך 23, לא הספקתי עם השאר." (מרואיינת 3). "עם הורים ועם הבית אני עושה שיחות היכרות ... כל שעה פנויה אני לוקחת תלמיד לשיחת היכרות." (מרואיינת 2). "עשיתי שיחת היכרות עם תלמיד אחד ואני מתכוונת לעשות עוד." (מרואיינת 5)
"עשיתי תרגילי היכרות בכל כיתה" (מרואיינת 6). "בכתה אחת עשינו שיחת היכרות קולקטיבית כל אחד רשם את הדברים שבלטו וכתבנו על הלוח." (מרואיינת 4). "יש לי רשימה של אנשים ואני קובעת פגישות" (מרואיינת 5). "היה מעניין והבן נהנה. שאל אם הוא יכול לקבל את הדף ולעשות שיחות הכרות עם החברים בצבא" (מרואיינת מתוך התיעוד)

קשיים בשימוש בכלים
אמנם המרואיינים רוצים שכישורי מאמן יהיו חלק מהכישורים שלהם, אך לא כולם מרגישים שליטה בשימוש בכלים שניתנו בקורס. יתכן כי ההסבר לכך כפי שמציינים המרואיינים מצוי בתרגול שלא הספיק. "לא מרגישה שעבדתי על זה מספיק". (מרואיינת 5). "כדי לעבוד על מדיטציה. כאן אני חייבת לשפר. אני חושבת להתחיל בזה בחופש , יותר פניות לעצמי בחופש פסח.... יש בי נכונות לעשות. במהלך המדיטציה יש לי הרבה פעמים שאני רוצה שזה יסתיים, אני לא שוקעת במדיטציה, לא ניסיתי מספיק." (מרואיינת 6). אצל מרואיינת 2 יש שביעות רצון מהכלים שניתנו בקורס אך היא לא מרגישה שליטה מלאה בכלים באינטראקציה כיתתית ומציעה להמשיך באימון הקבוצתי: "אני יכולה להגיד שאני מוצאת באימון האונטולוגי כלים טובים ואני משתמשת בהם, אולי לא מספיק טוב. אני לא רואה עדיין שאני מוצאת את זה בתוך סדר העבודה שלי באופן רציף. אני צריכה להזכיר לעצמי כדי לא לאבד. אני מעוניינת שהכלים יהיו חלק ממני , אבל עוד לא. אולי כאן המקום לאימון בקבוצה שמציעה נטאלי. " (מרואיינת 2). השימוש המועדף בכלים שניתנו בקורס הוא בפגישות אישיות ולא כיתתיות: מדיטציה – "כשאני עושה נשימות עם תלמיד דרך היוגה היה נפלא. בכיתה באופן קבוצתי לא הצלחתי." (מרואיינת 2). "יש שימוש ברמות ההקשבה רק בשיחות אישיות ולא כיתתיות. מה שמפריע בשיחות כיתתיות זה רמת השליטה ורמת ההקשבה של הילדים. " (מרואיינת 2). "דוגמה מהכיתה שלי ... כשאתה מנסה לשקף תלמיד אחד יש המון שיחות מסביב, הם מתפזרים. מצד שני בשיחה אישית, לא הרגשתי שיש בעיה עם שיקוף. " (מרואיינת 2).
המשתתפת עושה אבחנה בין שליטה בכלי האימון האונטולוגי ובין כישורי מאמן:
"אין לי Training. עם Clearway ושיחת היכרות - אני יכולה להגיד שיש לי אותם - אבל אימון כאימון אני לא בטוחה. אני מדברת על שאילת שאלות. בשיחה עם המאמנת שמתי לב ששאלה שאלות שאני לא הייתי שואלת. מה שבעצם חסר היום זה השאלות. שאלות יותר נכונות לשאול. אלו שמביאות את התובנות. תובנה = doing . כשאתה שם נראה לך מאוד ברור הdoing שם." (מרואיינת 2).
מרואיינת 5 תופסת את מטרת קורס המאמנים כקורס שמטרתו לחולל שינוי אצל התלמידים, ולכן היא הייתה רוצה לראות הדגמות אימון עם תלמידים. בנוסף הייתה רוצה עוזרי אימון נוספים שנותנים משוב על התרגול: "באופן אישי אני אוהבת שמישהו בודק את מה שאני עושה או פועלת נכון עם רמות הקשבה לי זה חסר... חסרים עוד עוזרים ששומעים את האימון. בפעם האחרונה נטאלי ישבה איתנו, היה לי משוב על עצמי שזה בסדר, אבל עוד מעט מסיימים ואני לא יודעת עדיין. אני חייבת שיבדקו את זה או להציע לחלק לקבוצות זוג מתאמן ואנשים מפנים אליו שאלות. אולי חסר איך זה עובד בשטח, אימון עם תלמידים, כי המטרה היא לחולל שינוי בכיתות או אצל התלמידים עצמם, ולא נעשה שום דבר כזה מולנו." (מרואיינת 5).
בקשות להמשך תרגול: " ביקשנו סדנת המשך כי נרוויח מזה. אנחנו רוצות עוד מאותה תורה. להעמיק יותר. לעבור את התהליך עד הסוף." (מרואיינת 1) . " הייתי ממשיכה בסדנת המשך ... חבל לי שזה עומד להסתיים, לא מאמינה שיהיה לזה המשך אם לא יהיה משהו מרוכז" (מרואיינת 6). "כדאי שפעם בחודש יהיה תרגול". (מרואיינת 3).

5. סיכום
המטרה שעמדה לעיני הנהלת כפר הנוער כפר סילבר הייתה לשנות את תפיסת המורה והעובד ממעביר ידע למאמן/מנחה באמצעות קורס מאמנים המאפשר למשתתפים לקבל כישורים של מאמן אונטולוגי.
מראיונות שבוצעו עם ששה ממשתתפי הקורס עלו 4 נושאים מרכזיים אשר עזרו למשתתפים במעבר ממעבירי ידע למאמנים/מנחים ואלו הם:

1. אקלים ארגוני כחלק מאפייני הטמעת שינויים: אצל המורים נמצאו רמות שונות של אינטראקציה, והאימון הוסיף עוד נדבך. הוא העמיק מערכות יחסים, כי נוצר רובד נוסף של שפה. מורים מדברים במושגים של הקשבה. היחסים עם קולגות עמוקים יותר. נוצרה תקשורת טובה בין האנשים שמשתתפים, והיחסים יותר קרובים.

2. מאפיינים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים הלוקחים חלק בתהליך האימון האונטולוגי:
נמצא אם כן כי המרואיינים זיהוי פרדיגמות ודפוסי התנהגות מעכבי התפתחות, שינוי בהערכת מצבים כמו עימותים וחילוקי דעות. שינוי במערכות יחסים. המרואיינים למדו מושגים חדשים ותפיסת האימון כגישה שבה האדם מייצר את הסביבה.
בנוסף נמצאו שינויים במרכיב הרגשי שמובילים לשינוי במרכיב הקוגניטיבי, עד לשינויים עמוקים יותר המדברים על טרנספורמציה, ושינויים חיצוניים המשפיעים על שינויים פנימיים. המרואיינים חווים את תהליך השינוי מבפנים "זו השתלמות שיוצאת מבפנים פה את מרגישה את תהליך השינוי הפנימי שקורה לך, כשהכול ברמה תיאורטית זה לא תופס. זה חכם , אבל ברגע שאת מרגישה את השינוי הפנימי שנעשה בתהליך זה אחרת" (מרואיינת 4). המורים מגלים את עצמם מחדש, יש הקשבה, הבנה, נוצרת קירבה בינם לבין התלמידים. הקרבה יוצרת פתיחות, רגישות ואיתה אינטימיות במערכות היחסים. הציניות יורדת, יש פחות כעסים, רצון לעזור ושינוי בגישה כלפי התלמידים והסביבה.
עוד נמצא כי מוקד השינוי במרכיב ההתנהגותי השפיע על התפקוד היומיומי של המרואיינים. שינוי זה התבטא בהקשבה, האזנה טובה יותר לתלמידים ולתגובות אליהם. קבלת החלטות שמשפיעה בצורה חיובית על האווירה בכתה. שקולים בתגובות, ערניים, סבלניים, פחות ביקורתיים, מוקירים, מתעניינים, מבינים, נעימים, סובלניים ועוזרים לאחרים.

3. שני הערכים המרכזיים אותם מעודד האימון האונטולוגי: חוללות עצמית ואחריות. המרואיינים מאמינים ביכולותיהם להפעיל כלי אימון אונטולוגיים. המשוב שהם מקבלים מעודד אותם להמשיך להשקיע, מגביר את תפיסת החוללות העצמית שלהם, כדי להפוך את החיים שלהם ושל הסובבים אותם לטובים יותר וכדי להיות בעלי כישורים של מאמן.
אחריות כהכרה, שקיים קשר בין החלטותיו ומעשיו של האדם לבין תוצאותיו, כפעילות מכוונת ומודעת. אחריות כתחושה פנימית, שלפעולות יש תוצאות שהאדם גרם להם או יכולת נשיאה בתוצאות במובן של Accountability, אחריות כמצב בו האדם נותן דין וחשבון על מעשיו, כהתייחסות לסוג התנהגות מסוים ואחריות כהרגשת שייכות והכרה במצב בו האדם נמצא.

4. אסטרטגיות האימון האונטולוגי: השימוש שעושים המשתתפים מיוזמתם בעבודתם בכלי האימון האונטולוגי כמו רשימת ניקיון, רמות הקשבה, Clear Way כהכנה לפגישה ושיחת היכרות, מעידים על שביעות רצון והטמעת הכלים. הממצאים מדגימים מורים קשובים יותר לתלמידים, התופסים את עצמם כאנשים מעצימים. שיפור המתבטא בסילוק אמוציות, בהורדת אגרסיות, ממקד, מביא למציאות מוגדרת וחדשה, מפריד מרגשות, מוריד דרמה, מבהיר מציאות שמערפלות שיקול דעת, תובנות וראיה של האדם.

אמנם המרואיינים רוצים שכישורי מאמן יהיו חלק מהכישורים שלהם, אך לא כולם מרגישים שליטה בשימוש בכלים שניתנו בקורס. יתכן כי ההסבר לכך כפי שמציינים המרואיינים מצוי בתרגול שלא הספיק, לכן הם מבקשים לקבל סדנת המשך. אלה שכן מרגישים שכישורי המאמן הם חלק מהכישורים שלהם אכן עושים שימוש בכלי האימון האונטולוגיים והרחיבו את ארגז הכלים שעומד היום לרשותם.

6. רשימת
מקורות

בירנבוים, מנוחה. (1993). מי מפחד מעבודת מחקר?!. מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור בע"מ.
בן-יהושע, צבר. (1997). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה. הוצאת מודן.
בר-חיים, אביעד. (1996). התנהגות ארגונית. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
בראון, רוז ודביר, רבקה (2007). תיעוד קורס מאמנים. כפר הנוער כפר סילבר.
גולדמן, דניאל. (1995). אינטליגנציה רגשית. הוצאת מטר, תל-אביב.
לוי, עמיר. (2000). ניהול שינוי ארגוני. הוצאת צ'ריקובר, תל-אביב.
מרבך, עמיקם. (2001). תיהלוך החשיבה האקדמית. תל אביב: הוצאת כליל.
סמואל, יצחק. (1996). ארגונים. האוניברסיטה הפתוחה. הוצאת זמורה ביתן.
ענבר, דן. (1983). אחריות. האוניברסיטה העברית ירושלים. ספרית הפועלים.
פוקס, שאול. ( 1998). הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי . אוניברסיטת בר-אילן.
קניאל, שלמה. (1997). כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה. הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים, תל- אביב.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, Psychological Review (84:2), pp. 191-215.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ
Costa, A. and Garmston, R. (1994). Cognitive Coaching. Cristopher Gordon Publisher, Inc.
Evered, R. & Selman, J. (1989). Coaching and the Art of Management. Organizational Dynamics. Vol. 18 (pp. 16-32).
Heidegger, Martin. (1962). Martin Being and Time. Translated by John
John Searle, Speech Acts and Meaning and Expression
Kirton, Michael. (1976). Adapters and innovators: a description and measure. Journal of Applied Psychology, 61, (pp.622-629).
Klein, K.J., and Speer Sorra, J. (1996). The challenge of Innovation Implemention, Academy of Management Review. 21 (4): (pp.1055-1080).
Maturana, Humberto R.(1988). Reality: The search for objectivity or the quest for a compelling argument. Irish Journal of Psychology. 1988,vol: 9: no.1. (pp 25-82).
McClelland, David C. (1967). The achieving society. New York: Free Press.
Shoshani, Yakir, & Braun, Rose. (2007). The use of the internet for enhancing creativity. Educational Media International. Vol. 44 No. 1 (pp.17-32)
Sieler, Alan. (2003). Coaching to the Human Soul: Ontological Coaching and Deep Change. Melbourne: Publishing Solutions.
http://www.newfieldaus.com.au/Institute/ontological_coaching.html
[Access time 04.06.2007].
Spinosa, Charles, Flores, Fernanado & Dreyfus, Hubert. (1997). Disclosing New Worlds. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Sternberg, Robert. (ed.), (1988). The Nature of Creativity, Cambridge University Press,
Varela, F. J. and Vermersch. On Becoming Aware: The Pragmatics of
Experiencing.
Winograd, Terry & Flores, Fernando. (1986). Understanding Computers and Cognition Reading, Mass: Addison and Wesley.

הערה: על חומר התיעוד יש הגנת זכויות יוצרים לכן הוא אינו מוצג בדו"ח.תוויות:

יום שלישי, 19 באוגוסט 2008

Curriculum Vitae

Formal Education

2001
PhD - Anglia Polytechnic University, Chelmsford, Essex, U.K - The thesis’s: ‘Learning communities: how does the Internet environment enhance creativity in school-based learning communities?’

1986-1989
M.A Ben-Gurion University of the Negev, Israel
Major: Educational Administration.

1982-1985
B.A Ben-Gurion University of the Negev, Israel
Major: Educational Administration
Division: Art.

1967-1969
Teaching College

Work Experience

2001 -2006
Ruppin – Academic Center, Emek-Hefer, Israel - Social Sciences & Management , Senior lecture in the following courses:
° Information technologies
° Assimilation of new technology in organizations
° Distance learning systems
° Information science
Learning platform in all courses: LMS-Learning management System of SmartPele.com

2003-2004
Shenkar College of Engineering and Design, Head of Fashion Design Department.

1989-2003
Ministry of Education, Israel Science and Technology Administration, Chief Inspector – Fashion Design
Director, Department for the Evaluation of Foreign Academic Degrees and Diplomas.

1970-1989
Beer-Sheva Comprehensive High School, Israel
Teaching: History of Art and Costume, Fashion illustration, Textile technology, Drawing and Graphic.


Professional Experience
2006-2007
Ontology Coaching - Emotion, Kfar Silver.

2004
Ruppin – Academic Center, Emek-Hefer, Israel: Coordinating a committee to prepare the ‘call for proposal’ to implement learning technologies, on behalf of the Council for Higher Education in Israel.

1990-2003
Ministry of Education, Israel, Science and Technology Administration - Developed and implemented: curricula, learning environments, learning aids, teacher’s continuing education programs, matriculation tests and alternative evaluation, for high-schools level, technicians and sub-engineers.

1997-2003
Developed and implemented e-learning environment
http://ofna.makash.ac.il/
The learning environment award in 2002 the prize of eSchola
eLearning Awards "Top 100" - eSchola highlights the best use of ICT in education from around Europe. The eLearning Awards reward the best examples of innovative ICT projects in schools http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/index_eschola2002.cfm

1997-2003
Established learning community who shares common knowledge

1985-1988
Ben-Gurion University of the Negev – teacher assistant

1970-1989
Makif Gimel Beer-Sheva, High school teacher

קישור למאמר - בפורמט PDF

מאמר שפורסם בעקבות המחקר


Yakir Shoshani., & Rose Braun Hazi. (2007). The use of the internet environment for enhancing creativity. Educational media International, Vol. 44, No. 1, (pp. 17-32). UK: Routledge: ISSN 0952-3987 (print)/ISSN 1469-5790 (online)/07/010017-16

תוויות: , , ,

יום שני, 18 באוגוסט 2008

The internet environment enhacinge creativity

במסגרת עבודת מחקר שלי שהחלה בשנת 1997 לצורך קבלת תואר שלישי, בדקתי כיצד ניתן לעודד יצירתיות בסביבת האינטרנט.
אני מציגה כאן את ממצאי המחקר באנגלית ובהמשך אפרסם כאן מאמר שהתפרסם בנושא.

קריאה מהנה, ד"ר רוז בראוןRose Braun PhD
Learning Communities: how Does the Internet environment enhance creativity in school-based learning communities?

A Dissertation in partial fulfillment of the requirements of Anglia Polytechnic University for the degree of Doctor Of Philosophy. Submitted: August 2001
Abstract
The explosion of knowledge due to the information revolution requires that the focus of the curriculum and teaching be transferred from imparting knowledge to developing skills that will enable students to cope with a rapidly changing world. One very important skill is creativity, the eternal source of mankind’s intellectual and physical treasures.
The central question of this research is: can the Internet environment be exploited as a means of enhancing creativity, in teaching, learning and the processes that mediate between them? The research rests on the assumption that creativity can be nurtured and enhanced. The conceptual framework supporting this assumption includes taxonomy of future abilities and skills, and the components of intelligence essential for success in studies, work and other aspects of life.
The research presents a space covering 10 hypotheses, and the findings were striking in the case of 4 of them. The hypotheses supported by the research form the basis for a theoretical model of enhancing creativity in an Internet environment.
The research methodology is based on extensive reading in these two areas – creativity and the Internet – and on the Virtual Museum of Fashion Design and Costume, a project involving a broad network of schools. The information was collected and evaluated in real time, in parallel with the construction of the Museum web site. The research sample constituted a virtual learning community, which does not pretend to represent more than it self. In other words, the research is based on case studies and triangulation of information collected using a variety of tools. At each stage of the research, different means were brought into play.
To sum up, this is a qualitative research, which does not involve statistical analysis of findings, but rather expresses a holistic approach. Its validity derives from the use of a range of tools: observations, interviews, analysis of site content and other documents.
The findings strongly confirm 4 basic hypotheses linked to the enhancement of creativity in the Internet environment: cooperation versus individualism, constructivism, flexibility and multi culturalism. According to the model that emerges from these hypotheses, entry to the Internet provides immediate contact with people engaged in the same activities. The surfer collects ideas from them in a serendipitous process, and combines them with his own ideas, thus constructing a world picture. This picture is not rigid in the deductive sense, it is branching and flexible. Thus, cooperation with others and exposure to cultural variety, of encouraging the Internet surfer to create new combinations, that is, it stimulates his creativity.
Conclusions
The conclusions of this research support the theory arising from the findings and can be applied to the model described below. The research hypotheses and questions that were derived from the findings, in their last definition, indicate the central topics that emerged from the research, including additional secondary topics.
The first question concerned teaching and learning processes that enhance creativity in the Internet environment. The second question concerns the processes mediating between teaching and learning that enhance creativity in this environment. The secondary topics arising from field work deal with how characteristics and learning environment of the creative student, and how a learning community that shares information on a common subject, enhances this creativity. There is a discussion of the question of whether creativity can be taught, and other topics arising from the findings, such as teaching and learning methods that enhance creativity, the taxonomy that enhances creativity, ways of assessing creativity, and of minimising factors that hamper it in the Internet environment.
The process of constructing a theory based on findings
During analysis of the qualitative findings and construction of the theory, use was made of analytical inductive tools, continual comparison, and analytical typology.
The process of analytical induction is not compatible with statistical analysis methods. The first stage of the process included a review of the findings, in order to extract initial categories and phenomena, with reference to the internal links between them, and thus arrive at the preliminary hypotheses. At this stage three top-level categories were defined. During the second stage findings were collected with reference to these categories, and there was greater clarification of phenomena.
At all stages of the research, categories and phenomena were compared using a range of research tools – observation, interviews, analysis of documents and web pages. Phenomena could thus be triangulated and examined across categories, facilitating redefinitions, the addition of categories and phenomena, and the merging of categories with more general phenomena. Collection of data for the construction of categories ended with saturation of the findings, and the definition of two top level categories that were formulated as two general questions, each including secondary topics, defined as sub-questions.
Use was also made of analytical typology, to enable classification of the taxonomy that enhances creativity, and division of the features of the creative student into cognitive, affective and practical characteristics.
These processes facilitated construction of a theory encompassing the findings that support the research hypotheses regarding enhancement of creativity in the Internet environment.
Main findings
The purpose of the discussion of hypotheses is to confirm or refute the assumptions underlying the proposed theory. Since the research methodology is qualitative, hypotheses cannot be proven statistically, and at most it is possible to state that certain phenomena are broadly conspicuous and to demonstrate this with a quantitative presentation of supporting data. The central question is, therefore, how do the findings, as expressed in the research questions, support the ten hypotheses.


Prominent research hypotheses
All the research hypotheses were supported by the findings, but the greatest degree of support was for: cooperation versus individuality, constructivism, flexibility and multiculturalism. The findings indicate internal links between the hypotheses, which expand our understanding of how the Internet environment enhances creativity.
Conclusion regarding Cooperation versus Individuality
This hypothesis presents the creative person as an individualist, who often rebels against conventions, but at the same time, for his ideas to grow, he needs constant contact with and feedback from others. The findings show that the Internet environment can indeed respond to these two opposing extremes.
The hypothesis received its greatest support in question 5, dealing with teaching and learning strategies. This support can be explained with reference to constructivist teaching strategies, which encourage cooperation and interaction between students and others, connectivity, and forums that promote creativity.
Characteristics of the hypothesis: access to information that allows cooperation in the sense of distributed cognition, cooperation made possible by exposure to creative people, although there is also a need for social consent regarding the creative outcome, adopting and adapting existing ideas, tinkering, and dialogue through forums. The medium must be transparent and cooperative to facilitate comparing ideas, asking questions, with a bridging sheet for reflection. Cooperation is required to create a supportive classroom climate.
Other findings supporting this hypothesis are those arising from question 2, indicating cooperation in a learning community for the purpose of: uniting around a common theme, support for emotional needs, unity that rests on the strength of individuals, high attributed status, personal and collective responsibility, freedom to be together as well as apart, flexibility, cooperation, social interaction, accepting socially based meaning, independence of judgement, freedom of expression, supportive criticism, mutual feedback, tolerance, value criteria for assessment, and openness.
The findings of question 3 indicate that the following characteristics of the learning environment enhance creativity: a transparent, participatory environment, that promotes opportunism, improvisation, randomness, exposure to creative people who provide opportunities for new combinations, a flexible environment allowing users to make contact or withdraw, adapted for both individual and cooperative work.
The taxonomy also shows the necessity of cooperation for enhancing creativity: it is needed for thinking with others, in order to add patches, adapt, compare and combine.
Question 7 deals with the necessity of cooperation for presenting ideas to others and having the outcomes evaluated by them.
Question 8, which is concerned with minimizing factors that hinder creativity, stresses the need to build tools for cooperation and highlights the importance of moral aspects such as ethics, intellectual property and integrity.


Conclusion regarding constructivism
The crystallisation of the final creative product from the initial idea relies on constructing the knowledge and means inherent in the idea. This hypothesis was confirmed by the links made by students between their work and other work and sites on the Internet. The connectivity of the Internet may also encourage the process of producing the creative result.
The main support for this hypothesis was in the findings dealing with teaching and learning strategies. The explanation may be that connectivity and bridging pages are perceived as shared cognitive activity, in which the student constructs meaning from the bridges and links he builds from different items of information found in various places.
Connectivity contains dimensions of cooperation, flexibility, multiculturalism and exposure to creative people, all of which create opportunities and learning situations that encourage experimentation, in the transition from the idea to the product.


Conclusion regarding flexibility
An environment backed by flexibility helps to actualise potential creativity. This hypothesis was confirmed since the findings showed that teaching in the Internet environment, which permits far greater flexibility, is preferable to conventional teaching.
The hypothesis was strongly supported by the findings of questions 3 and 5. The findings from question 3 show that creative students move freely in the Internet environment between the extremes of individuality and cooperation: they work together and alone, give and receive feedback on ideas, serendipitously adjust and adopt ideas from others, copy in order to improve their own products, know how to combine and transfer knowledge, previous experience and skills depending on changing situations, in order to realise their ideas.
Additional striking support emerged from the findings of question 5. Learning situations, teaching means and learning activities in the Internet environment provide a wide variety of presentations of content that meet the need of different thinking styles, which influence the variety and flexibility of evaluation measures. And finally, teaching strategies in the Internet environment offer support for positioned learning.
Conclusion relating to multiculturalism
According to this hypothesis, the broader the student’s intellectual and cultural horizons, and the greater his potential for creativity. The findings show that the Internet environment facilitates links with an enormous variety of cultures, offering combinations that stimulate creativity.
The hypothesis is strongly supported by the findings of question 5. The transparency and accessibility of the Internet to so many cultures and individuals (Collis, 1997) as well as to the social and cultural context of the subject under study, expose teachers and learners to vast possibilities, expand their viewpoint, reveal different cultural values, enable research in varied cultural environments, develop positive and tolerant thinking about unknown and different societies, encourage disciplinary and interdisciplinary links, assist with meaningful learning anchored in a context and an interface, to expand learning into new areas. This is the recommended learning environment that allows students to build their own world picture through creative combinations.

We see that there are internal links between the hypotheses, which broaden our understanding of the Internet environment as enhancing creativity.
Discussion of hypotheses that were less strongly supported
Two hypotheses that were not satisfactorily confirmed were: anonymity and virtuality.
Anonymity
The research hypothesis concerning anonymity was that students’ creativity is often not expressed in class because of psychological and social barriers. The findings do indeed show that the Internet helps to overcome these barriers by maintaining absolute anonymity for surfers, but support of the hypothesis was not strong.
This may be explained by stating that while anonymity is opposed to cooperation, it is possible that other stronger forces are at work in the Internet. The advantage of the Internet lies in cooperation, and for a community of learners, personal interactions are important. As the findings show, for some people such interaction would be impossible without anonymity, so for these people anonymity is an essential condition for cooperation.
It is interesting that a withdrawn person, who has difficulty building partnerships in daily life, can do so on the Internet, thanks to the anonymity it provides. The presence of anonymity is not particularly striking in itself, but it shows through cooperation. The fact that it does not appear at the extremes of other hypotheses is not accidental, since the literature (Amabile, 1985) indicates the importance of anonymity in creativity, although in this research, its importance is shown in the support for hypothesis 3, cooperation versus individuality.
Virtuality
Creativity, particularly in areas of art and design, is closely tied to exposure to a variety of audio-visual means, which promote the development of imagination. Perhaps this hypothesis has some support in the findings showing that the Internet environment is likely to enhance creativity because of the multifaceted means it offers (sound, picture, movie, animation, text, etc.).
Breaking down technical barriers
Here the hypothesis was that help with technical means would enable creative outcomes to be achieved more quickly. (For example: the option to change colours quickly.) The findings supported this hypothesis slightly, showing that the technical abilities offered by the Internet can indeed accelerate the process of achieving creative products.
Why was the support for these hypotheses weak? Perhaps the questions dealing with these hypotheses were not sufficiently distinguishable in the eyes of the research subjects. Breaking through technical barriers is a necessary condition for exploiting the multifaceted opportunities of the Internet.

So how can creativity be enhanced in the Internet environment?
According to the research findings, the Internet offers immediate and serendipitous contact with people dealing with the same field. They are a source of ideas, with which the learner can construct his own world picture. This is not a deductively rigid picture, but one that branches flexibly. Thus partnership with others and the exposure to the multicultural environment stimulates the construction of new combinations, and thereby enhances the learner’s creativity.
These topics are in the Internet environment, and the contact points between them are those that enhance creativity to burst out.

Enhance creativity in the Internet
Cooperation versuse Individualizem
Constructivism
Flexibility
MulticulturalismConceptual Conclusion
The conceptual framework of the theory emerge from the findings rests on three focuses that enhance creativity in the Internet environment.
One is represented by aspects of intelligence for success, according to Sternberg’s theory, which is discussed in the introduction to this research. To be creative, one must find the balance between the analytical, the creative and the practical aspects of intelligence.
Another focus is represented by the taxonomy defining future abilities and skills, as Bloom and as expanded by Pessig, as Krathwohl and Kibler. The taxonomy that enhances creativity in the Internet environment is expressed by the balanced interaction between cognitive, affective and psycho-motor traits that the student makes in his work. The taxonomy is less linear, more associative, less thinking alone, more with partners. For a description of this, refer to the discussion of the findings of question 6, which deals with the taxonomy that enhances creativity in the Internet environment.
The third focus emerge from the research findings concerns the enhancement of creativity in the Internet environment, illustrated through the four most prominent research hypotheses: cooperation versus individualism, flexibility, constructivism and multiculturalism, which are discussed at length in this section of the summary.
The three components of the conceptual framework enhancing creativity :
1. Intelligence for Success
2. Cooperation versus Individuality, Flexibility & Constructivism
3. Taxonomy defining future abilities and skills

This framework defined the boundaries of the research and enabled definition of research questions that would deal with teaching and learning methods that enhance creativity in the Internet environment. This framework was also the basis for the growth of a theory, grounded in the field and presented in the research.

The model
The theory that emerged from the research framework suggested 4 topics for the model of enhancing creativity in the Internet environment. The model describes the interaction between these elements and shows how their joint influence on creativity is greater than their individual influence. The model suggests an increase in the quantity and quality of outcomes due to the interaction with the Internet environment.
Limitations of the research
In my opinion, the main fault of this research is that its context is derived from a virtual museum dealing with a very defined topic, while I believe that the conclusions are also applicable to other areas of arts and creativity. It may be possible to formulate and support these more general conclusions in further research into creativity in other fields.
It was impossible to plan the research process in detail in such an innovative environment, and the pace of development of the research (its timetable) in terms of methodology had to be adapted to the development of the Museum. This included searching for research tools suitable for each stage in the construction process. Precise planning of the research process was impossible in such a new environment, and it was necessary to adjust the pace of the research (the timetable) in terms of methodology to the pace of development of the museum. This adjustment included searching for suitable research tools for each stage in the process of construction.
A belief in the necessity of studying a cultural and social environment in its natural state, without the researcher’s intervention, and the wish to complete the research with findings relating to the process of embarking on the evaluation project, both extended the time required to collect data and study the research cases.
One-off events collected for the research had to be immediately documented and analysed, creating an overload of visual, verbal and textual material, that could only be sorted and slotted into the research at a later date.
The fact that I, an inspector in the subject of fashion, am studying teachers in the same subject, may be a source of bias. I have tried as far as possible to remain aware of this risk and to isolate my personal views. On the other hand, I had a better understanding of the teachers and was able to give a better explanation for their statements, and the documents and events I observed.
Recommendation for the future
At first, the research appeared to focus on the Virtual Museum, but the outcomes of the findings were more significant, and dealt with artistic creativity in general. Therefore, I would recommend similar research, using the same hypotheses regarding creativity, but with a broader context, covering other areas of design and art, such as architecture, music and the plastic arts. With a broader context it will be possible to expand the model and thus prepare a general guide for teachers, showing them how to enhance creativity.
Another suggestion is to choose outstanding creators and designers from various fields of art and design, show them the results of the research, and examine their reactions.
The model suggests a further direction for study: an examination of the quality and quantity of the outcomes derived from an interaction with the Internet environment.
Research questions all answered
The findings obtained from the research questions and secondary questions all supported the research hypotheses. One central question concerns teaching and learning methods that enhance creativity in the Internet environment, and the second central question concerns the processes that mediate between teaching and learning in this environment. The most prominent responses to these two questions indicate that it is possible to enhance creativity in the Internet environment, mainly through cooperation and cognitive, affective and practical flexibility, using the constructivist approach to teaching and learning, and through the multi culturalism which expands the student’s intellectual horizons.
Research statement – explained
This research deals with creativity in the Internet environment. The findings confirm the declaration that this environment enhances creativity, and teachers and students alike are doing their utmost to minimize the factors that hinder the process. The ability of teachers and students to overcome these obstacles, a typical character trait of people considered creative, encourages them to find unconventional solutions to the problems posed by the Internet environment.

Contribution to knowledge
Construction of the model: The contribution of this research to knowledge is consistent with a global need of everyone who uses the Internet. In this sense, the research is innovative as a means of enhancing creativity, from the viewpoint of teachers and students engaged in creating an original learning environment, such as the Virtual Museum of Fashion Design and Costume. For the first time, this research studied a group of teachers in Israeli high schools who are learning how to use the Internet while simultaneously constructing the Virtual Museum.
The research offers an explanation enabling construction of a theoretical model that describes the possibilities for enhancing creativity inherent in the Internet. The model can be used to plan, develop and disseminate guidelines for teaching and learning strategies and auto-instructional materials that enhance creativity in the Internet environment, as well as future skills and abilities in the direction of situated learning.
The proposed model can also serve as a basis for preparing taxonomy of use of the Internet for creativity, graded according to the prominence of the hypotheses.
The theory grounded in the research findings contributes new knowledge, providing a basis for additional research, assisting in planning educational policy for the studied context, and in designing flexible models of teaching for enhancing creativity in the Internet environment.
The research also provides a glimpse of the emergence of a unique phenomenon, and as the researcher, I had the opportunity, in the course of the research, to construct a curriculum for a chain of schools in Israel, relying on the unique theoretical basis suggested by the research.


Epilogue
Thoughts and deeds: This research began with a personal search for learning models to enhance creativity in fashion design. Recent developments in learning materials, distributed on CD, have not sufficiently stimulated their target audience of teachers and students to progress in this direction. The latest interactive CD, containing links to designer and museum web sites, was enthusiastically received. Some of the 400 teachers who reviewed it participated in a 4-hour meeting, including experiences, while others participated in a longer training course of 28 hours. Identifying the factors behind its success shed a strong light on the phenomenon, and urged me to study it more deeply.
At the same time as the interactive CD was issued, the department of fashion in one of the schools I inspect developed a model for Internet-based teaching, described in the introduction to this paper.
The post-modern philosophical approach and the constructivist educational view harmonise with my educational attitudes, and formed the soft pillow on which I rested in my support for the proposed teaching model. Intuitively I felt that this model contained the seeds of a breakthrough. The turning point came in December 1998, when I invited teachers from the schools to take part in the process.
My personal curiosity, a desire to delve deeply into things, strong pleasure at finding original ways of enhancing creativity in teachers and pupils, and belief in the idea, drove me to start the research process. Then the “madness” began. On one hand I didn’t want to miss any activity relating to the construction process, and I began documenting every encounter on video; on the other hand, I was busy organising a research framework, reading methodological literature and literature supporting the pedagogic aspects of the research topic, as well as other studies shedding light on the subject of the Internet.
My reading enabled me to look at the subject from different angles, and from different educational and social points of view. It formed the basis for construction of the conceptual framework of the research.
I was flexible in adapting my research tools, so that they would not interfere with the process while allowing me to collect a wide variety of data. I conducted an internal dialogue, examining myself after each stage of the research.
My wish not to interfere, but to study things in their natural state, led me to stand aside, and this aroused numerous questions regarding my professional activities. The main question concerned the place of the discipline in this new learning environment.
During the past decade, the educational system in Israel, including myself, has been concerned with the question of a compulsory core curriculum. This curriculum is intended to relate to those elements characteristic of the desirable graduate of the system, and to create links between general cultural and disciplinary content and the skills and abilities necessary for an educated person to find his or her place in Israeli society and be a full citizen of the civilised world. On one hand, there is the need for a core curriculum as an organising and guiding basis, and on the other, the desire to allow freedom of thought.
The idea is to select a certain core of all educational activity and define it as expressing the essence of the educational process and the essential outcomes, which students should strive to achieve and take with them into adult life.

The findings of this research point us in the direction of situated learning, in the sense of preparing learners for a full life in society, to make a civic, public, national and professional contribution. Schools are a living environment that provide experiences and create various learning opportunities, which nurture desirable personal qualities and values, and equip students with life skills, while taking account of the unique nature of each individual, and of the social pluralism that characterises our reality. Of course, without content it is impossible to foster abilities and skills.
According to the approach proposed in this research, disciplinary content is a means for developing the abilities and skills that learners need now and in the future, and both the skills and the content are subject to re-evaluation and review in accordance with the changing reality. Thus we must reassess the content of each discipline in the light of the skills, abilities and personal qualities defined in the core, and apply the results to a new curriculum.
This research contributed to my professional development, gave me a deeper understanding of the skills and abilities that future society will require, and provided me with a basis for questioning the place of the discipline in this context. Contact with the research subjects helped me to appreciate the micro phenomena; as it has been said, “God is in the details”. These understandings allowed me to prepare a curriculum in the spirit of the findings at macro level. I hope that the ideas, suggestions and considerations appearing in this research will indeed contribute to deep and constructive thinking on the subject it deals with.